Cluj-Napoca, 30 ianuarie 2013 - La 10 ani de activitate, Imofinance pregăteşte proiecte ambiţioase

Anul 2013 reprezintă pentru Grupul Financiar IMOFINANCE un an aniversar şi totodată un an de bilanţ al celor 10 ani de activitate.

Grupul Financiar IMOFINANCE s-a dezvoltat constant în fiecare an câstigând treptat încrederea clienţilor săi, printr-o ofertă competitivă şi o gamă variată de servicii financiare adaptate atât cerinţelor investiţionale cât şi celor de consum.

În anul 2012 obiectivele Grupului Financiar IMOFINANCE s-au centrat pe relansarea activităţii de creditare, după optimizarea proceselor de business şi de control a costurilor, în contextul fuziunii societăţilor de tip IFN din grup. Cu toate acestea finalul anului 2012 a oferit grupului şansa de a marca o serie de reuşite notabile dintre care mentionăm:

• Realizarea unor plasamente noi, în valoare totală de 1,6 mil. euro, în credite acordate clienţilor corporatişti şi persoanelor fizice.
• Atragerea de noi resurse financiare, în valoare de 4,1 mil. euro de la parteneri şi bănci comerciale, în vederea finanţării proiectelor grupului.
• Vânzarea de apartamente în cadrul ansamblurilor rezidenţiale din Sibiu şi Cluj-Napoca-Floreşti, în valoare totală de 730 mii euro, cu restituirea concomitentă a echivalentului resurselor împrumutate;
• Recuperarea de debite şi creanţe în valoare de 1,3 mil euro realizată în nume propriu şi pentru terţi.
• Autorizarea proiectului Europa Business Center şi pregătirea acestuia pentru lansarea în execuţie în anul 2013, obiectiv estimat la peste 7 mil. euro – costuri de edificare-valorificare;

Ca efect al acestor acţiuni enumerate, activitatea Grupului Financiar Imofinance s-a finalizat cu profit estimat de aproximativ 836 mii lei.

“Pentru anul 2013 suntem pregătiţi să continuăm creşterea în toate segmentele de lucru ale grupului (creditare ipotecară, leasing, microcreditare, creditare de proiecte şi activităţi comerciale diverse, dezvoltare imobiliară şi valorificare de active proprii şi recuperate din creanţe), astfel ca parteneriatele convenite să marcheze profitul bugetat pentru toate firmele din grup. În acest sens au fost semnate sau sunt în curs de negociere şi semnare, contracte comerciale sau de împrumut de peste 8,7 mil euro.” a afirmat domnul Iosif Pop, Preşedinte al Grupului Financiar Imofinance.