Cluj-Napoca, 27 aprilie 2012 - Adunarea Generala a Grupului Financiar IMOFINANCE

Întrunită în Sedinţa Ordinară, respectiv Extraordinară, Adunarea Generală a grupului de societăţi IMOFINANCE a avut loc în data de 27 aprilie 2012, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au reprezentat 77,88% din totalul capitalului social.

Adunarea Generală Ordinară a aprobat, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat acţionariatului şi publicat pe site-ul www.imogrup.ro ), a dezbătut şi analizat rezultatele anului 2011, a aprobat obiectivele şi bugetele pentru anul 2012 şi a decis în ceea ce priveşte destinaţia profiturilor realizate pe parcursul anului trecut la nivelul societăţii IMOFINANCE SA, în sumă de 71.384 lei.

Subiectul central al raportului aferent anului 2011, prezentat acţionariatului grupului cu ocazia adunării generale, a fost cel legat de încheierea cu succes a fuziunii societăţilor IMOCREDIT IFN SA, IMOLEASING IFN SA şi MICROIMO IFN SA.

“Ne bucură faptul că avem efecte pozitive după fuziunea societăţilor de tip IFN din cadrul grupului nostru, în materie de gestiune a resurselor dar şi în ceea ce priveşte consolidarea poziţiei societăţii IMOCREDIT IFN SA la nivelul Grupului Financiar IMOFINANCE şi în piaţă. De altfel, consolidarea poziţiei IMOCREDIT IFN SA a contribuit decisiv la semnarea de către societate a unui nou acord de împrumut, în valoare de peste 9,1 mil. lei, cu o instituţie financiar-bancară de prestigiu din România”, a declarat domnul Iosif Pop – Preşedinte CA.

Deşi precauţia a fost emblematică pentru anul 2011, atât în ceea ce priveşte segmentul de clienţi interesaţi de credite ipotecare şi achiziţii imobiliare, cât şi în ceea ce privesc firmele interesate de finanţări în leasing sau microcredite, societăţile Grupului Financiar IMOFINANCE şi-au dus mai departe activitatea, reuşind să atingă o cifră de afaceri importantă, de peste 8,6 mil. lei. La finele aceluiaşi an, activele totale consolidate ale Grupului Financiar IMOFINANCE se ridică la 86,08 mil. lei.

Evoluţia activităţii de creditare desfăşurată la nivelul instituţiilor financiare nebancare aflate în componenţa Grupului Financiar IMOFINANCE în anul 2011 a fost influenţată de reconfigurarea cererii pe piaţa rezidenţială dar şi de schimbările de optică apărute la nivelul publicului larg în ceea ce priveşte tipologia şi caracteristicile imobilelor achiziţionate. Chiar şi în aceste condiţii, veniturile din activitatea operaţională, obţinute în anul 2011 de către IFN-urile din grup au fost considerabile: 5.453.445 lei, obţinute din creditare ipotecară, finanţări în leasing şi microcreditare.

Dezvoltarea imobiliară a consemnat atingerea pragului de 76% apartamente vândute din cadrul Ansamblului Rezidenţial “Dumbrava” Sibiu, dintr-un total de 160 apartamente şi a pragului de 50% apartamente vândute din Ansamblul Rezidenţial IMOCONFORT din Floreşti, jud. Cluj, dintr-un total de 18 apartamente.