Cluj-Napoca, 26 aprilie 2013 - Adunarea Generala a Grupului Financiar IMOFINANCE

Întrunită în Sedinţa Ordinară, respectiv Extraordinară, Adunarea Generală a grupului de societăţi IMOFINANCE a avut loc în data de 26 aprilie 2013, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au reprezentat 82.61 % din totalul capitalului social.

Adunarea Generală Ordinară a aprobat, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat acţionariatului şi publicat pe site-ul www.imogrup.ro), a dezbătut şi analizat rezultatele anului 2012, a aprobat obiectivele şi bugetele pentru anul 2013. In ceea ce priveste repartizarea profitului, Consiliul de Administratie propune pastrarea pe rezerve nerepartizate a profitului net aferent anului 2012.

De asemenea, in cadrul sedintei au fost prezentate rezultatele financiare pe toate componentele de business ale grupului, obiectivele anului 2013 si proiectele ce urmeaza a fi derulate pe parcursul anului in curs.

Astfel, a fost prezentata evoluţia activităţii de creditare desfăşurată la nivelul IMOCREDIT IFN SA , aflata în componenţa Grupului Financiar IMOFINANCE în anul 2012, ce a fost influenţată de o usoara crestere a cererii pe piaţa rezidenţială, de mentinerea optiunilor apărute la nivelul publicului larg în ceea ce priveşte tipologia şi caracteristicile imobilelor achiziţionate dar si de o scadere a puterii de cumparare a populatiei. In pofida acestor factori s-a obtinut o crestere substantiala a profitului brut obţinut în anul 2012, fata de 2011, la 1.551.075 lei. De asemenea este de remarcat si cresterea randamentului capitalului, ca urmare a actiunilor de contracarare a efectelor crizei, la nivelul IMOCREDIT IFN SA.

In ceea ce priveste activitatea IMOINVEST SA, o alta componenta importanta a Grupului Financiar Imofinance, este de mentionat faptul ca pe parcursul anului 2012 s-a consemnat vanzarea a 14 apartamente din cadrul Ansamblului Rezidenţial “Dumbrava” Sibiu, si depasirea pragului de 60 % apartamente vândute din Ansamblul Rezidenţial din Floreşti, jud. Cluj. O alta realizare importanta a anului 2012, in ceea ce priveste sectorul dezvoltarilor imobiliare, o reprezinta demararea actiunilor necesare realizarii proiectului Europa Business Center, proiect ce urmeaza a fi un reper important pe piata imobiliara de business a judetului Cluj.

Pe parcursul anului 2013, Grupul Financiar Imofinance isi propune in continuare exercitarea unui control riguros si eficient al impactului pe care prelungirea crizei economice la nivel local si modial l-ar putea avea asupra rezultatelor financiare ale activitatilor din grup, dar si o continuare a politicilor de consolidare a activelor grupului in paralel cu cresterea cifrei de afaceri si implicit a rezultatelor financiare aferente anului 2013.