Cluj-Napoca, 24 aprilie 2009 – Adunarea Generală a Grupului Financiar IMOFINANCE

Intrunita în Sedinta Ordinara, respectiv Extraordinara, Adunarea Generala a grupului de societati IMOFINANCE a avut loc in data de 24 aprilie 2009, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost împuterniciti sa participe actionari care au reprezentat 57,10% din totalul capitalului social.

Adunarea Generala Ordinara a aprobat, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat actionariatului si publicat pe site-ul www.imogrup.ro), a dezbatut si analizat rezultatele anului 2008, a aprobat obiectivele si bugetele pentru anul 2009 si a decis in ceea ce priveste destinatia profiturilor realizate pe parcursul anului trecut, in suma de 7221 mii lei.

În urma hotararilor luate, Consiliul de Administratie al IMOFINANCE a fost mandatat pentru atragerea de resurse de cel putin 84 mil lei, necesare atingerii obiectivelor grupului pentru anul 2009. In acest sens vor fi avute in vedere aporturi de capital, imprumuturi bancare sau emisiuni de obligatiuni, cuantumul acestora fiind in acord cu planurile de afaceri aprobate pentru fiecare societate a grupului.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a fost de asemenea aprobata, cu majoritate de voturi, modificarea, respectiv completarea actelor constitutive ale societatilor grupului, în acord cu modificarile legislative nou aparute si cu cerintele de dezvoltare ale societatilor membre.

Activitatea celor 5 firme din grup s-a încheiat, la fine de an 2008, cu active totale însumând 167.064 mii lei si o cifra de afaceri de 15.459 mii lei. Capitalul total al Imofinance si al firmelor: IMOCREDIT IFN SA, IMOINVEST SA, IMOLEASING IFN SA, MICROIMO IFN SA, provenit din aporturi în bani si din capitalizarea profiturilor anilor anteriori, se ridica la 72.883 mii lei.

Creditarea ipotecara a sporit în 2008 atat in ritm cat si consistenta, activul societatii IMOCREDIT înregistrând crestere anuala de 65 % pe seama resurselor suplimentare atrase în societate si a extinderii creditelor ipotecare în sold, cu 77%.

Dezvoltarea imobiliara a consemnat finalizarea proiectului de 18 apartamente din locatia “Muzeul Apei” Cluj, vanzarea unui numar de 41 apartamente din cartierul “Dumbrava” Sibiu si intrarea în faza autorizarii proiectelor din Cluj-Napoca – EBC, Baia Mare, Bucuresti – Tunari si Gilau.

Activitatile de leasing si microcreditare au iesit pe piata locala din Cluj-Napoca, Târgu Mures, Oradea, Baia Mare si Sibiu cu o oferta atractiva de 14 produse si procesand un numar de 62 dosare de împrumut pe termen mediu.

Numarul de personal activ în cadrul grupului a sporit cu 16% fata de anul 2007, eficienta fortei specializata pe vânzari fiind confirmata prin cifra de afaceri inregistrata.

Reteaua teritoriala activa a grupului atinge în prezent 6 orase importante din tara, planurile de dezvoltare ale grupului prevazand continuarea extinderii atat prin noi unitati de business cat si pe cai electronice, pe baza noii aplicatii soft si a echipamentelor achizitionate in anul ce s-a incheiat.