Cluj-Napoca, 20 aprilie 2015 - Adunarea Generală a Grupului Financiar IMOFINANCE

Întrunită în Sedinţa Ordinară, respectiv Extraordinară, Adunarea Generală a Acţionarilor, a grupului de societăţi IMOFINANCE a avut loc în data de 20 aprilie 2015, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au reprezentat 82.91 % din totalul capitalului social.

Adunarea Generală Ordinară a aprobat, cu unanimitate de voturi, Ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat acţionariatului şi publicat pe site-ul www.imogrup.ro), a dezbătut şi validat bilanţurile firmelor grupului şi rezultatele anului 2014, a aprobat obiectivele şi bugetele pentru anul 2015. În ceea ce priveşte repartizarea profitului, la propunerea Consiliului de Administraţie, AGA a aprobat majorarea capitalului social prin capitalizarea integrală a profitului net aferent anului 2014.

De asemenea, în cadrul adunării au fost prezentate rezultatele financiare pe toate componentele de business ale grupului, obiectivele anului 2015 şi proiectele ce urmează a fi derulate pe parcursul anului 2015 şi în următorii ani.

Astfel pentru anul 2014, a fost prezentată evoluţia activităţii Grupului Financiar IMOFINANCE, în particular evoluţia activităţii de creditare desfăşurată la nivelul IMOCREDIT IFN SA şi a celei de investiţii imobiliare desfăsurată de IMOINVEST SA. Un alt obiectiv, în ceea ce priveşte sectorul dezvoltărilor imobiliare, îl reprezintă desfăşurarea şi finalizarea proiectului Europa Business Center, proiect ce urmează a fi un reper important pe piaţa imobiliară de business a judeţului Cluj. Lucrările de edificare a imobilului Europa Business Center au fost demarate la începutul anului 2014 şi finalizarea lui va aduce în oferta de spaţii de birouri a municipiului Cluj-Napoca o suprafaţă de peste 11.000 mp.

Pentru anul 2015, vor fi diversificate sursele de finantare ale grupului prin majorarea de capital social cu valoarea profiturilor înregistrate în 2014, atât pentru IMOFINANCE SA, cât şi pentru IMOCREDIT IFN SA, prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni corporatiste cu valoare de 20 milioane lei, prin recuperări din credite neperformante şi provizionate în valoare estimată de aproximativ 1 milion euro, dar şi prin reînnoirea mandatului Consiliului de Administraţie pentru accesarea de finantari. De asemenea, având în vedere încheierea unor acorduri de colaborare cu Fondul de Garantare a Creditului Rural, IMOCREDIT IFN SA a creat produse noi de creditare, adaptate nevoilor manifestate de sustinere a agriculturii şi al IMM-urilor, ceea ce va duce la creşterea volumului de credite acordate pe parcursul anului 2015. Astfel, în anul 2015, IMOCREDIT IFN SA preconizează creşterea valorii activelor la 60,3 milioane lei şi un randament al capitalului de 8,41%. Obiectivele IMOINVEST SA pentru anul 2015, presupun continuarea acţiunilor de valorificare a imobilelor deţinute în proprietate precum şi finalizarea proiectului Europa Business Center.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul de ofertă de vânzare de obligaţiuni garantate convertibile în acţiuni emise de Imocredit IFN S.A. Cluj-Napoca. Obligaţiunile vor fi emise pe o perioadă de şapte ani şi vor fi tranzacţionate pe bursa de la Bucureşti. Imocredit vrea să emită 2,5 milioane de obligaţiuni cu o valoare nominală de 8 lei. Rata dobânzii este fixată la ROBOR la 6 luni plus o marjă fixă de 3%. Plata dobânzii se va face semestrial. Compania garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu creanţele pe care le are de încasat de la clienţii săi.

Grupul Financiar Imofinance va continua monitorizarea atentă şi eficientă a impactului pe care evoluţia economică la nivel local şi mondial îl va avea asupra rezultatelor financiare ale activitaţilor din grup, astfel ca odată cu relansarea economiei româneşti si europene să fructifice, în folosul acţionarilor şi a pieţei, oportunităţile ivite.