Cluj-Napoca, 16 aprilie 2010 - Adunarea Generala a Grupului Financiar IMOFINANCE

Intrunită în Sedinţa Ordinară, respectiv Extraordinară, Adunarea Generală a grupului de societăţi IMOFINANCE a avut loc în data de 16 aprilie 2010, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au reprezentat 88,17% din totalul capitalului social.

Adunarea Generală Ordinară a aprobat, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat acţionariatului şi publicat pe site-ul www.imogrup.ro ), a dezbătut şi analizat rezultatele anului 2009, a aprobat obiectivele şi bugetele pentru anul 2010 şi a decis în ceea ce priveşte destinaţia profiturilor realizate pe parcursul anului trecut la nivelul societăţii IMOFINANCE SA, în sumă de 103.329 lei.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a fost de asemenea aprobată, cu majoritate de voturi, modificarea, respectiv completarea actelor constitutive ale societăţilor grupului, în acord cu modificările legislative nou apărute şi cu cerinţele de dezvoltare ale societatilor membre.

Toate cele 5 firme din grup şi-au desfăşurat activitatea, în condiţiile de criză financiară, reuşind să păstreze active totale consolidate ce se ridică la 121.690.922 lei şi o cifră de afaceri de 14.955.052 lei.

Pentru activitatea de creditare desfăşurată la nivelul instituţiilor financiare nebancare aflate în componenţa Grupului Financiar IMOFINANCE (IMOCREDIT IFN SA; IMOLEASING IFN SA; MICROIMO IFN SA), anul 2009 a fost unul marcat de o atenţie sporită acordată politicilor de provizionare, managementului riscului, calităţii portofoliului de credite, precum şi controlului foarte strict al costurilor. Chiar şi în aceste condiţii, veniturile din activitatea operaţională, obţinute în anul 2009 de către IFN-urile din grup au fost considerabile: 8.156.480 lei din creditarea ipotecară; 1.000.771 lei din finanţările în leasing şi 332.349 lei din microcreditare. În acelaşi timp provizioanele de risc de credit constituite au avut ca scop principal corijarea angajării banilor din profituri potenţiale spre alte cerinţe curente.

Dezvoltarea imobiliară a consemnat finalizarea proiectului tehnic pentru clădirea de birouri EUROPA BUSINESS CENTER din Cluj – Napoca, unde lucrările urmează să fie demarate pe parcusul anului 2010, în funcţie de evoluţiile cererii de birouri şi spaţii comerciale; vânzarea a 6 apartamente din cartierul “Dumbrava” Sibiu şi antecontractarea altor 5 apartamente atât din ansamblul menţionat cât şi din Ansamblul Rezidenţial IMOCONFORT din Floreşti, jud. Cluj.

Reţeaua teritorială activă a grupului atinge în prezent 6 oraşe importante din ţară, planurile de dezvoltare pentru anul 2010 prevăzând temperarea procesului de extindere prin intermediul unităţilor fizice şi accelerarea ritmului de extindere pe căi electronice, pe baza noii aplicaţii soft (Internet Based) finalizate în anul ce s-a încheiat.

Cifrele bugetate pentru anul 2010 sunt în acord cu prognoza de relansare economică din semestrul doi a acestui an şi cu aşteptata creştere de lichiditate financiară, pentru atragerea de noi resurse băneşti care să susţină obiectivele propuse.