Cluj-Napoca, 15 aprilie 2011 - Adunarea Generala a Grupului Financiar IMOFINANCE

Intrunită în Sedinţa Ordinară, respectiv Extraordinară, Adunarea Generală a grupului de societăţi IMOFINANCE a avut loc în data de 15 aprilie 2011, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au reprezentat 83.20% din totalul capitalului social.

Adunarea Generală Ordinară a aprobat, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat acţionariatului şi publicat pe site-ul www.imogrup.ro ), a dezbătut şi analizat rezultatele anului 2010, a aprobat obiectivele şi bugetele pentru anul 2011 şi a decis în ceea ce priveşte destinaţia profiturilor realizate pe parcursul anului trecut la nivelul societăţii IMOFINANCE SA, în sumă de 2,4 milioane lei.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a fost aprobată, cu majoritate de voturi, modificarea actului constitutiv al societăţii mama IMOFINANCE SA, in acord cu planul de restructurare organizatorica a grupului, de asemenea aprobat in cadrul aceleiasi adunari.

“Noua organizare a Grupului Financiar IMOFINANCE, discutata astazi, poate reprezenta un pas important inainte, spre un deziderat cu consecventa urmarit de catre actionariatul grupului, inca de la infiintare: acela de a ne transforma (treptat) intr-o banca comerciala”, a declarat domnul Iosif Pop – Presedinte CA.

Desi anul 2010 a continuat sa aduca provocari multiple managementului Grupului Financiar IMOFINANCE, toate cele 5 societati din grup şi-au dus mai departe activitatea, reuşind să păstreze active totale consolidate ce se ridică la 101.969.697 lei şi o cifră de afaceri de 12.534.496 lei.

“In acest an ne vom concentra eforturile pe mentinerea calitati bune si a structurii echilibrate a activelor grupului, in paralel cu o crestere prudenta a acestora, de aproximativ 15%, la nivel consolidat. De asemenea, ne vom preocupa de efectuarea primilor pasi necesari punerii in practica a noii scheme de organizare a grupului, prin realizarea formalitatilor necesare fuziunii societatilor: IMOFINANCE SA, IMOCREDIT IFN SA, IMOLEASING IFN SA si MICROIMO IFN SA”, a mai precizat domnul Iosif Pop – Presedinte CA.

Evoluţia activitatii de creditare desfăşurată la nivelul instituţiilor financiare nebancare aflate în componenţa Grupului Financiar IMOFINANCE (IMOCREDIT IFN SA; IMOLEASING IFN SA; MICROIMO IFN SA) in anul 2010 a fost influenţată de cererea extrem de scăzută, în special pe piaţa persoanelor fizice, în ciuda incercarilor de stimulare a cererii efectuate de aceste societati pe parcursul anului, prin practicarea unor dobânzi atractive, la toate categoriile de credite oferite. Chiar şi în aceste condiţii, veniturile din activitatea operaţională, obţinute în anul 2010 de către IFN-urile din grup au fost considerabile: 5.806.991 lei din creditarea ipotecară; 536.035 lei din finanţările în leasing şi 288.952 lei din microcreditare. În acelaşi timp, o atentie sporita a fost acordata – in continuare – aspectelor ce tin de: politici de provizionare prudente, managementul riscului precum şi controlul foarte strict al costurilor.

Dezvoltarea imobiliară a consemnat: depunerea documentatiei tehnice necesare obtinerii Autorizatiei de Construire pentru clădirea de birouri EUROPA BUSINESS CENTER din Cluj – Napoca, unde lucrările urmează să fie demarate pe parcusul anului 2011, în funcţie de evoluţiile cererii de birouri şi spaţii comerciale; atingerea unui numar de 108 apartamente vandute din cadrul Ansamblului Rezidential “Dumbrava” Sibiu, dintr-un total de 160 apartamente şi vanzarea altor 3 apartamente din Ansamblul Rezidenţial IMOCONFORT din Floreşti, jud. Cluj.

Activitatea retelei teritoriale a grupului (prezenta in 6 oraşe importante din ţară) a fost una satisfăcătoare, în ciuda dificultăţilor provocate de recesiunea ce a persistat, demonstrand astfel o bună capacitate de rezistenţă şi mai ales soliditatea Grupului Financiar IMOFINANCE.

Cifrele bugetate pentru anul 2011 la nivelul societatilor din grup sunt caracterizate de un optimism moderat, fiind – in acelasi timp - în acord cu acceptiunea actionariatului IMO, potrivit careia perioada care urmeaza este extrem de importanta pentru pregatirea adecvata a grupului in vederea fructificarii oportunitatilor ce vor fi aduse de momentul relansarii economice.