Cluj-Napoca, 14 aprilie 2014 - Adunarea Generală a Grupului Financiar IMOFINANCE

Întrunită în Sedinţa Ordinară, respectiv Extraordinară, Adunarea Generală a Acţionarilor, a grupului de societăţi IMOFINANCE a avut loc în data de 14 aprilie 2014, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au reprezentat 95,71 % din totalul capitalului social.

Adunarea Generală Ordinară a aprobat, cu unanimitate de voturi, Ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat acţionariatului şi publicat pe site-ul www.imogrup.ro), a dezbătut şi validat bilanţurile firmelor grupului şi rezultatele anului 2013, a aprobat obiectivele şi bugetele pentru anul 2014. În ceea ce priveşte repartizarea profitului, la propunerea Consiliului de Administraţie, AGA a aprobat majorarea capitalului social prin capitalizarea integrală a profitului net aferent anului 2013.

De asemenea, în cadrul adunării au fost prezentate rezultatele financiare pe toate componentele de business ale grupului, obiectivele anului 2014 şi proiectele ce urmează a fi derulate pe parcursul anului 2014 şi în următorii ani.

Astfel pentru anul 2013, a fost prezentată evoluţia activităţii Grupului Financiar IMOFINANCE, în particular evoluţia activităţii de creditare desfăşurată la nivelul IMOCREDIT IFN SA şi a celei de investiţii imobiliare desfăsurată de IMOINVEST SA. În speţă, activitatea de creditare a IMOCREDIT IFN SA a crescut cu 1,78 milioane euro prin aprobarea de credite noi pentru clienti din zonele: Braşov, Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Baia-Mare şi Oradea, iar activitatea de recuperare a readus în circuitul economic 1,3 milioane euro. Prin concursul acestor factori s-a obtinut o creştere substanţială a profitului brut obţinut în anul 2013, la 2,1 milioane lei şi a randamentului capitalului la 8,48%. Activitatea IMOINVEST SA, o altă componentă importantă a Grupului Financiar Imofinance, a consemnat vânzarea a 14 apartamente din cadrul Ansamblului Rezidenţial “Dumbrava” Sibiu si a 4 apartamente in Cluj-Napoca. Un alt obiectiv, în ceea ce priveşte sectorul dezvoltărilor imobiliare, îl reprezintă desfăşurarea şi finalizarea pregătirii proiectului Europa Business Center, proiect ce urmează a fi un reper important pe piaţa imobiliară de business a judeţului Cluj. Lucrările de edificare a imobilului Europa Business Center au fost demarate la începutul anului 2014 şi finalizarea lui va aduce în oferta de spaţii de birouri a municipiului Cluj-Napoca o suprafaţă de peste 11.000 mp.

Pentru anul 2014, vor fi diversificate sursele de finantare ale grupului prin majorarea de capital social cu valoarea profiturilor înregistrate în 2013, atât pentru IMOFINANCE SA, cât şi pentru IMOCREDIT IFN SA şi IMOINVEST SA, prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni corporatiste cu valoare de peste 3 milioane euro, prin recuperări din credite blocate şi provizionate în valoare estimată de aproximativ 1 milion euro, dar şi prin reînnoirea mandatului Consiliului de Administraţie pentru accesarea unor refinanţări bancare în valoare de 9,1 milioane euro. De asemenea, având în vedere încheierea unor acorduri de colaborare cu Fondul de Garantare a Creditului Rural şi cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, IMOCREDIT IFN SA a creat produse noi de creditare, adaptate nevoilor manifestate de sustinere a agriculturii şi al IMM-urilor, ceea ce va duce la creşterea volumului de credite acordate pe parcursul anului 2014 cu aproximativ 2,6 milioane euro. Astfel, în anul 2014, IMOCREDIT IFN SA preconizează creşterea valorii activelor la 55,7 milioane euro şi un randament al capitalului de 8,42%. Obiectivele IMOINVEST SA pentru anul 2014, presupun continuarea acţiunilor de valorificare a imobelor deţinute în proprietate precum şi finalizarea proiectului Europa Business Center.

Grupul Financiar Imofinance va continua monitorizarea atentă şi eficientă a impactului pe care evoluţia economică la nivel local şi mondial îl va avea asupra rezultatelor financiare ale activitaţilor din grup, astfel ca odată cu relansarea economiei româneşti si europene să fructifice, în folosul acţionarilor şi a pieţei, oportunităţile ivite.