Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2009 - Adunarea Generală a Grupului Financiar IMOFINANCE

Intrunită în Sedinţa Extraordinară, Adunarea Generală a grupului de societăţi IMOFINANCE a avut loc in data de 13 noiembrie 2009, în Cluj-Napoca. La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au reprezentat 75 % din totalul capitalului social IMOFINANCE.

Adunarea Generală Extraordinara a aprobat, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi (conform Convocatorului comunicat actionariatului şi publicat pe site-ul www.imogrup.ro), a dezbatut si analizat oportunităţile oferite de noul cadru legislativ introdus prin adoptarea Legii nr. 93/2009, privind instituţiile financiare nebancare, şi a decis in ceea ce priveste modificarea corespunzătoare a obiectului de activitate al societăţilor IMOCREDIT IFN SA, IMOLEASING IFN SA si MICROIMO IFN SA.

In cadrul Adunării Generale Extraordinare a fost de asemenea aprobată, cu majoritate de voturi, modificarea formei de organizare a societatii mama: IMOFINANCE, din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni, masura fiind în acord cu cerinţele de dezvoltare ale Grupului Financiar IMOFINANCE.

“Transformarea formei juridice de organizare a IMOFINANCE – din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni - face parte din planul strategic de dezvoltare a Grupului Financiar IMOFINANCE. Punctam astfel un obiectiv strategic deosebit de important, cu credinta ca astfel am deschis calea catre atingerea altor tinte majore ale grupului nostru, ce vizeaza atat diversificarea alternativelor de asigurare a surselor necesare cresterii viitoare a grupului, cat si fructificarea oportunitatilor ce se manifesta la nivelul unor noi nise de piata”, a declarat domnul Iosif Pop – Presedintele Grupului Financiar IMOFINANCE.

Sedinta mentionata a constituit si prilejul capitalizarii rezervelor din profiturile anului 2008, precum si a altor rezerve, care se ridica la peste 8,5 milioane Lei, la nivel de grup. In acest fel, capitalul total al IMOFINANCE şi al firmelor: IMOCREDIT IFN SA, IMOLEASING IFN SA si MICROIMO IFN SA, provenit din aporturi în bani şi din capitalizarea profiturilor anilor anteriori, se ridică la peste 66,91 milioane Lei.

“In conditiile actuale de piata, comportamentul proactiv poate fi sinonimul reusitei. Ca atare, credem ca pregatindu-ne temeinic pentru momentul relansarii economiei, vom putea creste odata cu ea”, a mai precizat domnul presedinte Iosif Pop.