Cluj-Napoca, 09 septembrie 2013 – 10 ani de activitate pentru Grupul Financiar Imofinance

Înfiinţat în luna septembrie a anului 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE şi-a demarat activitatea beneficiind de un capital consistent de 3.354.715 Eur, dar şi de disponibilitatea de capitalizare a profiturilor, acesta ajungând astăzi la valoarea de 10.505.813 Eur.

Un alt avantaj pe care Grupul Financiar Imofinance l-a avut în acel moment a fost cel al unui număr considerabil de acţionari, dintre care mulţi având puterea financiară necesară pentru a sustine financiar grupul, în situaţia în care acest gest s-ar putea impune.

Iniţial, în idea în care se preconiza apariţia unei legi a holdingului, dar şi datorită necesităţii de a respecta cerinţele legislative şi normele BNR, activitatea a demarat cu o formulă organizatorică de tip holding, existând o societate mamă şi două, apoi cinci entităţi lucrative satelit, cu obiecte de activitate adaptate nevoilor pieţei şi strategiei (creditare ipotecară, microcreditare, leasing financiar şi investiţii imobiliare).

De asemenea, la demararea activităţii, firmele parte a Grupului Financiar Imofinance au oferit o variantă ingenioasă de produse şi servicii, care a permis alinierea ofertei grupului la standardele pieţei serviciilor bancare din România. Ulterior, la începutul anului 2012, datorită modificărilor legislative, a fost posibilă schimbarea structurii organizatorice a Grupului Financiar Imofinance prin fuzionarea a trei din entităţile existente în grup, modificându-şi astfel structura, dar păstrând în totalitate obiectele de activitate prevăzute la începerea activităţii.

De-a lungul celor 10 ani de activitate societăţile membre ale Grupului Financiar Imofinance au trecut prin două importante faze de evoluţie în care primii 5 ani de activitate au fost caracterizaţi de creştere dinamică pe o piaţă în continuă expansiune. Următorii 5 ani au avut ca principal obiectiv acomodarea în condiţii de criză financiară şi economică, stabilizarea societăţilor membre ale grupului şi pregătirea relansării acestora pe o piaţă cu caracteristici mult diferite faţă cea pe care evolua grupul în anii anteriori crizei.

Una dintre deciziile care au venit ca urmare a modificării condiţiilor pieţei, a fost constituirea, în cadrul societăţii mamă IMOFINANCE SA, a unui Department de Colectare-Recuperare Debite, department menit să susţină atât activitatea societăţilor din grup cât şi a societăţilor comerciale, altele decât cele din grup, care se confruntau cu probleme de încasare a debitelor restante.

Este de menţionat faptul că IMOCREDIT IFN SA, membră a Grupului Financiar Imofinance, a procesat pănă în prezent un număr de peste 2000 de solicitări de finanţare, dintre cele aprobate 35% fiind acordate pesoanelor fizice iar 65% pesoanelor juridice. Din totalul creditelor acordate în cadrul societăţilor membre ale grupului, 77% este reprezentat de creditele ipotecare.

IMOINVEST SA, o altă societate membră a grupului având ca principal obiect de activitate dezvoltarea şi promovarea imobiliară, a edificat de-a lungul celor 10 ani de activitate peste 326 de locuinţe, dintre care peste 90% au fost deja valorificate, o parte importantă chiar în perioada de criză economică.

În perioada următoare Grupul Financiar Imofinance îşi propune continuarea unor proiecte importante cum ar fi Europa Business Center, proiect ce constă în edificarea unei clădiri de peste 11.000 mp spaţii de birouri în zona centrală a oraşului Cluj Napoca.

În paralel se preconizează implicarea grupului în realizarea a cel putin 4 proiecte imobiliare mici şi mijlocii în parteneriat cu colaboratori consacraţi, în vederea valorificării potenţialului unor terenuri achiziţionate de societăţile membre ale grupului atât înainte de 2008 căt şi ulterior, în perioada de declin a pieţei imobiliare.

Un alt reper important al următorilor ani îl va reprezenta diversificarea zonelor de atragere a resurselor financiare, nu doar din piaţa bancară, dar şi de pe piaţa de capital prin emisiuni de obligaţiuni sau prin emisiuni de acţiuni cotate la BVB.

Aşadar acum , la un deceniu de activitate, Grupul Financiar Imofinance a trecut proba maturităţii sale, s-a consolidat profesional cât şi din punct de vedere strategic, fapt ce va permite ca în următorii ani să îşi atingă ţintele iniţial propuse şi să aducă satisfacţie acţionarilor săi.

Prezentare 10 ani IMO